Technologia hale

FUNDAMENTY HALI                                                                                                                                                                                                              fundamenty_hali

•Stopy ławy oraz ściany fundamentowe wykonane z betonu pokrywane są powłoką hydroizolacyjną i termoizolacyjną.
•Cokoły pokrywa się warstwą termoizolacyjną oraz siatką i tynkiem mozaikowym od zewnątrz.
•Zbrojenie siatkami zbrojącymi fi 5 mm ułożone wewnątrz fundamentów zalewane jest 15 cm warstwą betonu B15 stanowiącą podkład pod posadzkę właściwą.
•Osadzane są kotwy do montażu konstrukcji stalowej oraz wykonywany jest otok dla instalacji odgromowej

POSADZKA PRZEMYSŁOWA

•Posadzka przemysłowa wykonywana jest na wcześniej przygotowanej warstwie podkładowej zapewniającej odpowiednią wytrzymałość podczas eksploatacji.
•Ułożenie warstwy folii PE gr. 0,2 mm zapewnia hydroizolację posadzki. Poziomy posadzki nanoszone są metodą laserową.
•Następnie wykonywane jest zbrojenie betonu z wykorzystaniem włókien rozproszonych i przy użyciu kombajnu do rozkładania betonu układana jest płyta nośna z betonu min. B25.
•Kolejnym etapem wykonywania posadzki jest użycie środka utwardzającego i mechaniczne zatarcie powierzchni płyty betonowej oraz impregnacja płyty.
•Wykonanie dylatacji (kwadraty o powierzchni 2×2 m lub 5×5 m do 1/3 grubości płyty) i wypełnienie szczelin dwuskładnikową masą sporządzoną na bazie żywicy poliuretanowej zabezpiecza posadzkę przed pęknięciami.

KONSTRUKCJA STALOWA

•Konstrukcja stalowa wykonywana jest ze stali S355 jako ramowa lub kratownicowa.
•W przypadku konstrukcji ramowej słupy i rygle ścienne wykonuje się z profili dwuteowych gorąco walcowanych IPE lub HEB.
•Przy konstrukcji kratownicowej rygle wykonane są jako kratownica z rur kwadratowych.
•Płatwie dachowe i rygle ścienne wykonuje się z kształtowników zimnogiętych stalowych ocynkowanych ogniowo (Z lub C).
•Podkonstrukcje pod bramy i okna wykonuje się z profili zamkniętych.
•Całość konstrukcji jest ocynkowana lub malowana i może być dostosowana do zamontowania belek podsuwnicowych i wciągarek.

OBUDOWA ŚCIAN I DACHU

•Obudowa ścian i dachu może być wykonywana w kilku technologiach: z wykorzystaniem płyt warstwowych (z rdzeniem styropianowym, poliuretanowym lub z wełny mineralnej), jako obudowa warstwowa blacha – wełna – blacha lub tylko z blachy trapezowej.
•Wybór zależny jest przede wszystkim od przeznaczenia hali.
•Wykorzystywane rozwiązania systemowe zapewniają kompatybilność przy montażu obróbek blacharskich i wentylacji grawitacyjnej oraz estetyczny wygląd całego obiektu.

WYKOŃCZENIE                                                                                                                                   DSCN1345

•Inwestor ma możliwość określenia wyposażenia i wykończenia hali.
•Dostępne są różnego rodzaju przemysłowe bramy segmentowe
(z dodatkowymi przeszkleniami,
z napędem ręcznym lub sterowane elektrycznie).
•Stolarka okienna rozwierno – uchylna z szybami zespolonymi wykonana z PCV lub z aluminium jest lakierowana od zewnątrz.
•W połaci dachowej montowane są świetliki dachowe wykonane z płyt poliwęglanowych kanałowych osadzonych na profilach aluminiowych w podstawie stalowej. Montaż może być wykonany w układzie kalenicowym lub połaciowym.